Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:
Zakres cen
 
Kategoria:
Producent:
jest obecnie pusty...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Piotr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Beata sklep nie prowadzi obecnie sprzedaży
 • Strona główna
 • Regulamin
 • Transport
 • Kontakt
 • Promocje
 • Nowości
 • Wyprzedaże
 • Moje konto

 

              Regulamin sklepu internetowego NAJLEPSZEPLYTKI.PL

 

Postanowienia wstępne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego  jest  firma Najlepsze Płytki.pl w Opocznie ul. Piotrkowska 101 799-116-64-02 działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra gospodarki RP
 2. Najlepszeplytki.pl   zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż płytek ceramicznych  przy wykorzystaniu sieci  Internet dla Konsumentów i  Przedsiębiorców zwanymi „klientami”
 3. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki nabywania towarów w sklepie internetowym najlepszeplytki.pl  
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Rejestracja w Sklepie jak i złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Korzystanie ze sklepu dostępne jest dla klienta dysponującego urządzeniem obsługującym Internet.
 6.  Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

 

Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu Najlepszeplytki.pl   codziennie przez 24 godziny, przy czym zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
 2. Treści prezentowane w Sklepie-produkty, ich opisy wraz z cenami-nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Oferta cenowa prezentowana w sklepie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty oraz do wprowadzania zmian dotyczacych prezentowanej oferty.Ceny towarów w Sklepie mogą ulec zmianie o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku,gdy cena ulegnie zmianie po złożeniu zamówienia ,klient ma prawo odstapić od umowy kupna-sprzedaży bez jakichkolwiek konsekwencji.
 4.  Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
 5. Cena płytek widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich z podatkiem VAT oraz cła. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 6. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski 
 7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. W przypadku niejasności w złożonym zamówieniu- Sklep jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych niejasności.
 8. Sklep po złożeniu zamówienia przez klienta ,  informuje Klienta o potwierdzeniu dostępności zamówienia i realizacji wysyłając w tym celu osobną wiadomość z dokładną  kalkulacją złożonego zamówienia (uwzględniającą sposób pakowania towaru - pełne kartony)na adres poczty elektronicznej klienta . Ceny towarów podawane są za 1m2 lub za 1 szt. - patrz "cechy produktu".
 9. Dostępność towarów w Sklepie uzależniona jest od rodzaju asortymentu.Prezentowane produkty znajdują sie na magazynie lub zamawiane są od producenta lub innego dostawcy w związku z zamówieniem klienta. W sytuacji gdy towar jest niedostępny, lub z uwagi na niedostępność towaru u producenta lub innego dostawcy termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad ustalony termin, sklep zastrzega sobie prawo ustalenia z kupującym nowego terminu dostawy lub do zmiany albo anulowania zamówienia.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
 11. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.
 12.  Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 13. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia
 14. Towary sprowadzane 'pod zamówienie' klienta nie podlegają zwrotowi.
 15. Sklep Najlepsze Płytki dokłada wszelkich starań aby towary wysyłane do klienta były pełnowartościowe, kompletne i z  jednej partii produkcji, w przypadku gdy konsument " domawia " płytki jest zobowiązany do poniformowania sklepu i sprecyzowania w zamówieniu wszystkich dane identyfikacyjnych produktu, należy sprawdzać szczególowo kod, datę, godzinę, serię i kaliber.
 16. Produkty sprowadzane 'pod zamówienie' nie sprzedajemy 'za pobraniem', klient zobowiązany jest do wykonania przedpłaty lub co najmniej zaliczki -1/2 wartośći zamówienia.
   
 17. Podczas składania zamówienia Klient określa interesującą go formę płatności i ewentualne koszty dostawy; koszty dostawy uzaleznione są głownie od wagi towaru (przy płatnościach "za pobraniem" dochodzi koszt usługi pobrania-20 zł). Koszty te wskazane są na stronie internetowej Sklepu.
 18. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której w pkt 8 powyżej następuje zawarcie umowy kupna- sprzedaży.
 19. Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane nabywcy,w przypadku firm należy podać dane wraz z NIP
 20. Prosimy pamiętać, że to samo zdjęcie na każdym monitorze będzie wyświetlone w innej kolorystyce. Zdjęcia zostały wykonane w określonych warunkach oświetleniowych, które mają istotny wpływ na wygląd prezentowanych produktów. Produkty bowiem częściowo absorbują, a częściowo odbijają światło i jego barwę. A zatem percepcja zakupionych produktów, może być inna niż percepcja zamieszczonych zdjęć, nawet na skalibrowanych monitorach, gdyż niemożliwe jest odtworzenie identycznych warunków zewnętrznych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za interpretacje zdjec produktów zamieszczonych przy opisach produktów.

Warunki dostawy i płatności

 1. Sklep oferuje dostawę płytek w następujących postaciach:

- paczka pocztowa: przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa 

- paczka kurierska:przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

- odbiór osobisty (bezpłatnie)

      2.  Sklep umożliwia płatność za zakupione płytki przez:

              - płatność przy odbiorze osobistym

              -  płatnośc kurierowi - za pobraniem (dodatkowa opłata za usłgę pobrania)

    - płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu Najlepszeplytki.pl, 26-300 Opoczno,ul.Piotrkowska 101

PKO BP SA  nr rachunku bankowego :

86 1020 3916 0000 0702 0272 7634

 

 1. W przypadku płatności innej niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny płytek w terminie 5 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Sklep może ograniczyć dostępne Formy płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty za zakupiony towar w całości lub w części.
 3. Zamówienia realizowane będą na adres wskazany przez kupującego.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

 5. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi płytki w terminie  do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Okres ten należy liczyć w sposób następujący:

- przy płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu

- przy płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku przesłania płytek do klienta za pośrednictwem przewoźnika jest on zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy tego rodzaju przesyłkach, a w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie płytek zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności  koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (protokół  podpisany przez Klienta i Kuriera - patrz zakładka TRANSPORT).

Odstąpienie od umowy

 1. Każdy Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie lub drogą e-mailową na adres Sklepu w terminie 14 dni od  odebrania przesyłki 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep jak i Klient zobowiązani  są do zwrotu wszystkiego co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 3. Odstąpienie od umowy( zwrot towaru) dotyczy wyłącznie towaru nieużywanego i nie uszkodzonego.
 4. Do zwracanego towaru  należy dołączyć wypełniony wydruk dokumentu „zwrot towaru” , który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po złożeniu oświadczenia przez niego o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwracany towar należy odesłać pod adres 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 101.
 6. Koszt odesłania płytek ponosi klient.

Niezgodność towaru z umową

 1. W przypadku klienta będącego konsumentem w razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową może on w terminie 2 lat licząc od daty wydania płytek skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz a zmianie kodeksu cywilnego.
 2. Klient zawiadomienia o niezgodności płytek z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania może dokonać na adres e-mailowy Sklepu albo pisemnie na adres:26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 101
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Płytek z umową sprzedaży należy je dostarczyć na adres: 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 101
 4. Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni ustosunkuje się do żądania Klienta. Odpowiedź w sprawie zgłoszonej reklamacji będzie wysłana wskazany przez Klienta adres.
 5. Sklep informuje, iż udzielona przez producentów w płytek gwarancja nie wyłącza, ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności płytek z umową.

Przetwarzanie danych osobowych klientów

 1. Klient dokonujący rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r.. o ochronie danych osobowych- wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z Klientem.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W trakcie przysługują także inne prawa wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie w zakresie klientów będących konsumentami stosuje się przepisy ustawy z dnia 27.07.2002 i szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy z 2.03.2000 i ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, a w zakresie Klientów będących przedsiębiorcami stosuje się odpowiednie  przepisy kodeksu cywilnego


 

 

Ładowanie...